Mindfulness

image-296573-mindfulness2.PNG
In de training Mindfulness Based Stress Reduction leren werknemers:
 • om te gaan met spanning en stressvolle situaties
 • situaties anders te benaderen
 • eigen gedachten en emoties te herkennen door middel van cognitieve gedragstherapie
 • minder zichzelf te veroordelen en milder te zijn voor zichzelf
 • door middel van ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en meditaties spanning bij zichzelf weg te nemen
 • bewust te worden van hun eigen rol met betrekking tot stressvolle situaties 

Mindfulness Based Stress Reduction bestaat uit:
 • een intakeformulier vooraf aan de training
 • 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 ½ uur
 • een werkboek voor deelnemers 
 • een follow-up bijeenkomst een maand nadat de training is afgesloten
 • er kan eventueel een training  Mindfulness op herhaling worden aangeboden 6-9 maanden na de training